Християнска агиология
и
народни вярванияХристиянска агиология
и
народни вярванияИнститут за
литература

София
бул. Шипченски проход,
бл. 9


Българска академия на наукитеСекция

Стара българска литература